Ransomware – Incident Response Plan
Blogs Cybersecurity Ransomware

Ransomware – Incident Response Plan

Inleiding In het vorige blog heb ik gesproken over Incident Response. Daaruit volgt dat je ook een plan moet hebben. Een Incident Response Plan. Zowel Incident Response als het Incident Response plan hebben een directe relatie met de laatste twee fasen van het NIST Cybersecurity model: acteren en herstellen. Om...
Read More
Ransomware – Incident Response
Blogs Cybersecurity Ransomware

Ransomware – Incident Response

Terugblik In deze blog ga ik het hebben over de laatste fasen van het Cybersecurity model: acteren en herstellen. Daarbij kijken we eerst even heel kort terug om alles in context te plaatsen. De vorige blogs kun je hier vinden: Ransomware - uitgelegdRansomware - bescherming en detectieRansomware - maatregelen Als...
Read More
Ransomware – maatregelen
Blogs Cybersecurity Ransomware

Ransomware – maatregelen

Het cyber kill chain model laat zien welke stappen worden doorlopen bij een ransomware aanval. Maar ook voordat de daadwerkelijke aanval, of beter gezegd, actie wordt uitgevoerd. We kunnen daarvoor maatregelen treffen die ons kunnen helpen een ransomware aanval te detecteren voordat deze schade aan kan richten. Deze maatregelen maken deel uit van de tweede en derde fase in het cybersecurity model : bescherming en detectie.
Read More
Ransomware – bescherming en detectie
Blogs Cybersecurity Ransomware

Ransomware – bescherming en detectie

Bescherming en detectie Hoe bescherm je je tegen ransomware? De gebruikelijke technieken die worden ingezet voor malware, zoals anti-malware software zijn niet altijd voldoende. Immers, als dat wel het geval zou zijn was ransomware niet zo’n groot probleem. Wat het tegenwoordig wel is. In het vorige blog heb ik het...
Read More
Ransomware uitgelegd
Blogs Cybersecurity Ransomware

Ransomware uitgelegd

Inleiding Ransomware is een groot probleem tegenwoordig. Het is het soort probleem waar je je op moet voorbereiden voordat je er daadwerkelijk mee te maken krijgt. Om je te kunnen voorbereiden is het noodzakelijk te begrijpen wat ransomware nu eigenlijk is. In deze blog zal ik uitleggen wat ransomware is,...
Read More