ICT & Security consultancy

De wereld van de ICT & Security is altijd in beweging. Met nieuwe kansen maar ook met nieuwe bedreigingen. Organisaties die geen of geen goed werkend beleid hebben doen zichzelf tekort en nemen onnodige risico’s. DeLorentz & Partners helpt mee om een gedegen ICT & Security beleid te implementeren. Wij luisteren graag naar uw wensen, kunnen uw ICT & Security beleid analyseren en maken een plan van aanpak op de benodigde niveaus.

Opstellen Roadmap

Het doel van de Roadmap is het plannen en organiseren van ICT doelstellingen en deze te communiceren, risico’s te verlagen en acceptatie en draagvlak te creëren. De Roadmap komt tot stand door gesprekken met diverse stakeholders van de organisatie, door onder meer vast te stellen wat de wensen en eisen zijn op het gebied van ICT. Deze wensen en eisen worden door DeLorentz & Partners vertaald naar heldere en concrete oplossingen binnen een vijftal aandachtsgebieden:
Organisatie, Security, Compliance, Technisch en Functioneel

Security Assessment

Met een Security Assessment brengen wij in kaart hoe het gesteld is met de informatiebeveiliging binnen uw organisatie. Met deze dienst krijgen wij inzicht in het beveiligingsniveau van uw netwerk, software en data. ​Het resultaat is een compleet overzicht van de mogelijke risico’s én concrete aanbevelingen om de beveiliging te verbeteren. Dit doen wij onder andere met behulp van Information Protection (classificeren en labelen van documenten) en werkplek beveiliging (Microsoft Defender for Endpoints, wachtwoord manager en Multi-factor Authentication).

Inventarisatie ICT-landschap

Het ICT-landschap of applicatie architectuur is het overzicht van alle applicaties en systemen binnen uw organisatie. Het is een cruciaal onderdeel dat helpt bij de besluitvorming, het bepalen van een bedrijfsvisie en impactanalyse bij veranderingen op uw ICT; eigenlijk uw hele bedrijfsvoering. DeLorentz & Partners inventariseert uw huidige ICT-landschap en maakt daarvan een visuele weergave.

Health Check

Met de Health Check stelt DeLorentz & Partners een inventarisatie op hoe de ICT omgeving is ingericht. Daarbij word bekeken, welke technieken zijn ingezet en of deze technieken op de juiste manier zijn ingezet. Met deze Health Check onderzoeken wij tevens de wensen en eisen van de organisatie en of deze passen in de huidige ICT omgeving. Na het opstellen van de inventarisatie krijgt u een onafhankelijk adviesrapport met specifieke verbeterpunten om uw organisatie naar een hoger ICT-niveau te tillen.

Optioneel biedt DeLorentz & Partners ook assistentie bij de implementatie van technische beveiligingsmaatregelen en ondersteunt in het verbeteren van ‘security awareness’ bij uw medewerkers.