Events

Als we denken aan ‘netwerk’ denken we niet alleen aan ICT. Een netwerk van mensen is minstens zo belangrijk om te groeien en kennis te delen.

En dat doen we niet alleen intern maar ook met onze opdrachtgevers. Daarom hebben we al jaren met enige regelmaat onze succesvolle ‘Rondetafelgesprekken’. Met een wisselende groep die we samenstellen uit onze klantenkring en relaties, komen we bij elkaar om in een informele sfeer ervaringen uit te wisselen, kennis op te doen, te sparren en elkaar te inspireren aan de hand van actuele thema’s. Ook praten we over specifieke onderwerpen die binnen een klantgroep leven. We nodigen naast onze eigen experts, ook externe gastsprekers uit, die aan een bepaald onderwerp een inspirerende bijdrage kunnen leveren.​

Kenniscafé 
DeLorentz & Partners is een ICT kennisorganisatie en daarin willen we voorop blijven lopen. Om die verzamelde kennis te verspreiden worden regelmatig webinars & kennissessies ingepland om de technische kennis en innovaties te delen met onze collega’s en partners.