Over Ons

DeLorentz & Partners is een ICT en Security kennisorganisatie ten voeten uit.

Wij zetten onze hoogwaardige kennis in daar waar nodig ‘altijd op maat’. Zo werken wij samen met onze opdrachtgevers aan de ICT en security in hun vertrouwde digitale wereld. Want geen één omgeving is hetzelfde: integrale aanpak daar gaat het bij ons om! En door er letterlijk 24/7 voor de opdrachtgever te zijn kunnen wij altijd op onverwachte situaties inspelen.

Informatiebeveiliging is een integraal onderdeel van onze dienstverlening. Het is een continue proces dat nooit stopt. De cyberdreigingen veranderen snel en de maatregelen voor de bescherming van onze informatie zullen continue moeten worden beoordeeld en zo nodig moeten worden bijgesteld. Op gelijke wijze zal ook de werking van ons ISMS jaarlijks worden gecontroleerd of deze blijvend voldoet aan de strenge criteria die ISO27001:2017 stelt.

Onze ambitie is een langdurige samenwerking met opdrachtgevers, partners én medewerkers in Europa en de Verenigde Staten.