Privacy statement & Informatiebeveiliging

Privacy statement

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DeLorentz & Partners.
DeLorentz & Partners respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Zie hier onze volledige privacy statement.

Informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging bij DeLorentz & Partners BV heeft als doel in control te zijn op het gebied van informatiebeveiliging voor haar opdrachtgevers en te voldoen aan relevante wet en regelgeving.  Om dit mogelijk te maken, onderhoudt de directie van DeLorentz & Partners BV een managementproces conform ISO27001.

Zie hiervoor ons informatiebeveiligingsbeleid.