Overheid & Non-Profit

Overheid & Non-Profit organisaties hebben een grote verantwoordelijkheid om data te waarborgen. DeLorentz & Partners assisteert bij het opzetten van een ICT strategie en helpt keuzes te maken op het gebied van security & privacy.

Non-profit 
Net als bij goede doelen organisaties vraagt ook de non-profit sector om een specifieke ICT omgeving. Ook deze organisaties hebben geen winstoogmerk en dienen vaak een algemeen of maatschappelijk belang, bijvoorbeeld het bestrijden van doping in de sport. Ook hier is ICT belangrijk voor het verrichten van onderzoeken en het werven van vrijwilligers en hebben medewerkers een veilige, locatie-onafhankelijke werkplek nodig om informatie uit te wisselen. DeLorentz & Partners heeft veel kennis opgedaan bij non-profit organisaties en biedt oplossingen en diensten op maat op het gebied van Managed Services, Individuele opdrachten en Consultancy.

Om onze opdrachtgevers te beschermen geven wij enkel referenties op aanvraag.

Tijdelijke capaciteit? Onze zorg!

André van Dam