Ransomware – maatregelen

Het cyber kill chain model laat zien welke stappen worden doorlopen bij een ransomware aanval. Maar ook voordat de daadwerkelijke aanval, of beter gezegd, actie wordt uitgevoerd. We kunnen daarvoor maatregelen treffen die ons kunnen helpen een ransomware aanval te detecteren voordat deze schade aan kan richten. Deze maatregelen maken deel uit van de tweede en derde fase in het cybersecurity model : bescherming en detectie.